Sociaal domein

Thema's

In de programmaverantwoording – verantwoordingsmonitor – wordt per programma aangegeven wat we wilden bereiken en in welke mate we de inspanningen hebben gerealiseerd die we zouden uitvoeren om de doelen te halen. Hierbij is met kleuren aangegeven wat het resultaat op de inspanningen en/of de doelen is: 

Groen : de inspanningen en/of doelen zijn gerealiseerd;

Grijs   : er wordt gewerkt aan de inspanningen en/of doelen;

Rood  : er wordt nog niet gewerkt aan de inspanningen en/of doelen, of de inspanningen en/of doelen worden niet gerealiseerd.

Legenda:
Behaald
Deels behaald
Niet behaald

 Download schema in pdf-formaat