Sociaal domein

Financieel

 

 

Sociaal Domein Begroot Werkelijk
Saldo van lasten 28 921 355 27 192 830
Saldo van baten -7 255 839 -7 277 348
Saldo van lasten en baten 21 665 516 19 915 482
Mutaties reserves Begroot Werkelijk
Toevoegingen 500 000 500 000
Beschikkingen -250 000 -61 965
Gerealiseerd resultaat Begroot Werkelijk
Gerealiseerd resultaat 21 915 516 20 353 517
Toelichting op mutaties reserves Begroot Werkelijk
Toevoegingen Begroot Werkelijk
Masterplan Sportpad (RS alg -> RS Sportpad) 500 000 500 000
Beschikkingen Begroot Werkelijk
Onderzoeks- en programmakosten fase 2 -250 000 -61 965