Sociaal domein

Budget

 

 

Herkomst en besteding middelen Sociaal domein (lasten € 27 692 830 , baten € 7 339 313).

Lasten Begroot Werkelijk
Wonen 4 560 0
Werken 531 996 510 457
Gezondheid en veiligheid 1 040 826 1 030 144
Toegang 773 598 767 804
Ontwikkeling 8 050 754 8 016 509
Ondersteuning 12 912 474 12 544 582
Investeren in mensen 426 833 529 707
Maatschappelijk vastgoed 5 180 314 3 793 627
Mutaties reserves 500 000 500 000
Totaal lasten 29 421 355 27 692 830
Baten Begroot Werkelijk
Gezondheid en veiligheid -16 370 -16 370
Toegang -4 899 -4 899
Ontwikkeling -318 112 -349 731
Ondersteuning -5 546 026 -5 528 336
Maatschappelijk vastgoed -1 370 432 -1 378 012
Mutaties reserves -250 000 -61 965
Totaal baten -7 505 839 -7 339 313