Sociaal domein

Inleiding sociaal domein

Wij sturen op het behalen van effecten en doelstellingen binnen het sociaal domein, zoals beschreven in de Maatschappelijke agenda (MAG), door samenwerking tussen gemeente, organisaties en partijen onderling. Wij zetten in op participatie/betrekken van mensen bij de samenleving en bij de zorg voor elkaar zonder iemand uit te sluiten. De gemeente verbindt en versterkt de krachten die al aanwezig zijn bij inwoners, organisaties en partijen. Ingezet wordt op de uitvoering van de opgaven uit de drie decentralisaties, zoals beschreven in de MAG/3D.