Ruimte en leefomgeving

Financieel

 

 

Ruimte en leefomgeving Begroot Werkelijk
Saldo van lasten 26 162 978 22 859 150
Saldo van baten -14 196 178 -16 140 524
Saldo van lasten en baten 11 966 800 6 718 627
Mutaties reserves Begroot Werkelijk
Toevoegingen 231 352 1 992 163
Beschikkingen -2 698 621 -2 584 428
Gerealiseerd resultaat Begroot Werkelijk
Gerealiseerd resultaat 9 499 531 6 126 362
Toelichting op mutaties reserves Begroot Werkelijk
Toevoegingen Begroot Werkelijk
bijdrage vereveningsfonds 0 255 692
saldo exploitatie wegen infrastructuur jrr 2021 0 1 352 976
saldo exploitatie riolering jrr 2021 - niet beklemde deel 12 815 164 958
jaarlijkse dotatie IMNOR 218 537 218 537
Beschikkingen Begroot Werkelijk
actualisatie risicoreservering bouwgrondexploitatie -13 000 -194 000
dekking bijdrage N207 -300 000 0
dekking diverse projecten wegeninfrastructuur_restsaldo jrr 2020 -1 216 746 -1 221 553
dekking kapitaallasten IMNOR 2021 -115 265 -115 265
vrijval RS IMNOR tgv RS algemeen (RS IMNOR -> RS alg) -1 053 610 -1 053 610