Ruimte en leefomgeving

Budget

 

 

Herkomst en besteding middelen Ruimte en leefomgeving (lasten € 24 851 313 , baten € 18 724 951).

Lasten Begroot Werkelijk
Bestuur en ondersteuning 1 266 535 1 270 674
Veiligheid 36 200 30 744
Verkeer, vervoer en waterstaat 6 855 706 5 569 566
Economie 1 536 780 1 000 838
Sport, cultuur en recreatie 2 658 907 2 566 490
Volksgezondheid en milieu 7 421 553 7 115 973
Volkshuisvesting ROSV 6 387 297 5 304 865
Mutaties reserves 231 352 1 992 163
Totaal lasten 26 394 330 24 851 313
Baten Begroot Werkelijk
Bestuur en ondersteuning -1 825 905 -2 138 696
Veiligheid -3 510 -3 510
Verkeer, vervoer en waterstaat -138 692 -430 853
Economie -202 417 -209 686
Sport, cultuur en recreatie -90 722 -85 522
Volksgezondheid en milieu -7 880 044 -8 018 389
Volkshuisvesting ROSV -4 054 888 -5 253 867
Mutaties reserves -2 698 621 -2 584 428
Totaal baten -16 894 799 -18 724 951