Bestuur en regio

Financieel

 

 

Bestuur en regio Begroot Werkelijk
Saldo van lasten 5 045 791 4 657 767
Saldo van baten -388 686 -429 799
Saldo van lasten en baten 4 657 105 4 227 968
Mutaties reserves Begroot Werkelijk
Toevoegingen 0 0
Beschikkingen -387 335 -387 335
Gerealiseerd resultaat Begroot Werkelijk
Gerealiseerd resultaat 4 269 770 3 840 633
Toelichting op mutaties reserves Begroot Werkelijk
Toevoegingen Begroot Werkelijk
Beschikkingen Begroot Werkelijk
Dekking bijdrage aan Holland Rijnland -368 865 -368 865
Dekking voor innovatie en pilots op het gebied van duurzaamheid -18 470 -18 470