Lokale heffingen

 

De Gemeentewet geeft een limitatieve opsomming van de belastingen die een gemeente mag heffen. Lokale heffingen vormen voor de gemeente een belangrijke inkomstenbron. Kaag en Braassem kent de onroerendezaakbelastingen (OZB) voor woningen en niet-woningen, de hondenbelasting, de precariobelasting en de forensenbelasting. Naast deze belastingen wordt ook een aantal rechten (retributies) geheven. Rechten worden in rekening gebracht voor individuele diensten van de gemeente. De belangrijkste retributies zijn afvalstoffenheffing en rioolheffing.