Online Jaarrekening 2021

Gemeente Kaag en Braassem

 

Met trots presenteert de gemeente Kaag en Braassem de digitale jaarrekening via deze webapplicatie. In deze applicatie kunt u lezen wat de doelstellingen waren, wat we hebben bereikt in het afgelopen jaar en ook waar het geld aan is besteed. U kunt deze informatie zowel op hoofdlijnen per programma, als in detail per thema bekijken. In het afgelopen jaar zijn veel resultaten behaald. Ook geeft de jaarrekening 2021 een positief financieel beeld. Wij wensen u veel lees- en kijkplezier.

Programma's

Bestuur en regio

Bestuur en regio
Overige programma's

Sociaal domein

Sociaal domein
Overige programma's

Ruimte en leefomgeving

Ruimte en leefomgeving
Overige programma's

Bestuur en regio

Uitgaven

 • Bestuur (€ 1 978 324)
 • Treasury (€ 284 496)
 • Overige baten en lasten (€ -28 025)
 • Crisisbeheersing en brandweer (€ 2 422 972)

Sociaal domein

Uitgaven

 • Wonen (€ 0)
 • Werken (€ 510 457)
 • Gezondheid en veiligheid (€ 1 030 144)
 • Toegang (€ 767 804)
 • Ontwikkeling (€ 8 016 509)
 • Ondersteuning (€ 12 544 582)
 • investeren in mensen (€ 529 707)
 • Maatschappelijk vastgoed (€ 3 793 627)
 • Mutaties reserves (€ 500 000)

Ruimte en leefomgeving

Uitgaven

 • Bestuur en ondersteuning (€ 1 270 674)
 • Veiligheid (€ 30 744)
 • Verkeer, vervoer en waterstaat (€ 5 569 566)
 • Economie (€ 1 000 838)
 • Sport, cultuur en recreatie (€ 2 566 490)
 • Volksgezondheid en milieu (€ 7 115 973)
 • Volkshuisvesting ROSV (€ 5 304 865)
 • Mutaties reserves (€ 1 992 163)