Sociaal domein

Financieel

 

 

Sociaal Domein Begroot Werkelijk
Saldo van lasten 33.932.601 28.482.419
Saldo van baten -12.539.665 -9.301.535
Saldo van lasten en baten 21.392.936 19.180.884
Mutaties reserves Begroot Werkelijk
Toevoegingen 0 0
Beschikkingen 0 0
Gerealiseerd resultaat Begroot Werkelijk
Gerealiseerd resultaat 21.392.936 19.180.884