Sociaal domein

Financieel

 

 

Sociaal Domein Begroot Werkelijk
Saldo van lasten 33 932 601 28 482 419
Saldo van baten -12 539 665 -9 301 535
Saldo van lasten en baten 21 392 936 19 180 884
Mutaties reserves Begroot Werkelijk
Toevoegingen 0 0
Beschikkingen 0 0
Gerealiseerd resultaat Begroot Werkelijk
Gerealiseerd resultaat 21 392 936 19 180 884