Sociaal domein

Budget

 

 

Herkomst en besteding middelen Sociaal domein (lasten € 28 482 419 , baten € 9 301 535).

Lasten Begroot Werkelijk
Wonen 13 680 13 174
Werken 471 910 439 305
Gezondheid en veiligheid 964 364 955 491
Toegang 729 332 720 762
Ontwikkeling 7 495 748 7 674 752
Ondersteuning 18 164 386 14 247 711
Investeren in mensen 366 741 366 033
Maatschappelijk vastgoed 5 726 440 4 065 191
Totaal lasten 33 932 601 28 482 419
Baten Begroot Werkelijk
Wonen -8 680 -8 680
Ontwikkeling -299 384 -299 612
Ondersteuning -11 088 423 -7 825 127
Maatschappelijk vastgoed -1 143 178 -1 148 116
Totaal baten -12 539 665 -9 301 535