Sociaal domein

Budget

 

 

Herkomst en besteding middelen Sociaal domein (lasten € 28.482.419 , baten € 9.301.535).

Lasten Begroot Werkelijk
Wonen 13.680 13.174
Werken 471.910 439.305
Gezondheid en veiligheid 964.364 955.491
Toegang 729.332 720.762
Ontwikkeling 7.495.748 7.674.752
Ondersteuning 18.164.386 14.247.711
Investeren in mensen 366.741 366.033
Maatschappelijk vastgoed 5.726.440 4.065.191
Totaal lasten 33.932.601 28.482.419
Baten Begroot Werkelijk
Wonen -8.680 -8.680
Ontwikkeling -299.384 -299.612
Ondersteuning -11.088.423 -7.825.127
Maatschappelijk vastgoed -1.143.178 -1.148.116
Totaal baten -12.539.665 -9.301.535