Ruimte en leefomgeving

Financieel

 

 

Ruimte en leefomgeving Begroot Werkelijk
Saldo van lasten 24.766.551 20.554.047
Saldo van baten -13.724.410 -15.731.700
Saldo van lasten en baten 11.042.141 4.822.347
Mutaties reserves Begroot Werkelijk
Toevoegingen 268.172 2.506.296
Beschikkingen -1.872.261 -1.326.488
Gerealiseerd resultaat Begroot Werkelijk
Gerealiseerd resultaat 9.438.052 6.002.155
Toelichting op mutaties reserves Begroot Werkelijk
Toevoegingen Begroot Werkelijk
bijdrage vereveningsfonds 0 332.993
actualisatie grexen jrr 2020 0 189.000
saldo exploitatie wegen infrastructuur jrr 2020 12.188 1.219.393
saldo exploitatie riolering jrr 2020 - niet beklemde deel 0 508.926
jaarlijkse dotatie IMNOR 255.984 255.984
Beschikkingen Begroot Werkelijk
vrijval eenmalige toevoeging rentelasten 0 -232.160
dekking diverse projecten wegeninfrastructuur_restsaldo jrr 2019 -973.025 -973.025
dekking kapitaallasten IMNOR 2020 -121.303 -121.303
actualisatie risicoreservering bouwgrondexploitatie -477.933 0
dekking bijdrage N207 -300.000 0