Ruimte en leefomgeving

Budget

 

 

Herkomst en besteding middelen Ruimte en leefomgeving (lasten € 23 060 343 , baten € 17 058 188).

Lasten Begroot Werkelijk
Bestuur en ondersteuning 702 384 659 900
Veiligheid 31 957 28 389
Verkeer, vervoer en waterstaat 5 831 251 4 625 207
Economie 1 303 542 725 810
Sport, cultuur en recreatie 2 497 832 2 320 019
Volksgezondheid en milieu 7 058 870 6 672 043
Volkshuisvesting ROSV 7 340 715 5 522 679
Mutaties reserves 268 172 2 506 296
Totaal lasten 25 034 723 23 060 343
Baten Begroot Werkelijk
Bestuur en ondersteuning -1 205 012 -1 415 514
Verkeer, vervoer en waterstaat -280 478 -608 589
Economie -145 104 -146 189
Sport, cultuur en recreatie -77 517 -119 373
Volksgezondheid en milieu -6 781 867 -7 524 683
Volkshuisvesting ROSV -5 234 432 -5 904 699
Mutaties reserves -1 872 261 -1 326 488
Totaal baten -15 596 671 -17 058 188