Ruimte en leefomgeving

Budget

 

 

Herkomst en besteding middelen Ruimte en leefomgeving (lasten € 23.060.343 , baten € 17.058.188).

Lasten Begroot Werkelijk
Bestuur en ondersteuning 702.384 659.900
Veiligheid 31.957 28.389
Verkeer, vervoer en waterstaat 5.831.251 4.625.207
Economie 1.303.542 725.810
Sport, cultuur en recreatie 2.497.832 2.320.019
Volksgezondheid en milieu 7.058.870 6.672.043
Volkshuisvesting ROSV 7.340.715 5.522.679
Mutaties reserves 268.172 2.506.296
Totaal lasten 25.034.723 23.060.343
Baten Begroot Werkelijk
Bestuur en ondersteuning -1.205.012 -1.415.514
Verkeer, vervoer en waterstaat -280.478 -608.589
Economie -145.104 -146.189
Sport, cultuur en recreatie -77.517 -119.373
Volksgezondheid en milieu -6.781.867 -7.524.683
Volkshuisvesting ROSV -5.234.432 -5.904.699
Mutaties reserves -1.872.261 -1.326.488
Totaal baten -15.596.671 -17.058.188