Bestuur en regio

Financieel

Bestuur en regio Begroot Werkelijk
Saldo van lasten 4.697.101 4.885.860
Saldo van baten -393.704 -381.935
Saldo van lasten en baten 4.303.397 4.503.925
Mutaties reserves Begroot Werkelijk
Toevoegingen 0 0
Beschikkingen -416.300 -397.830
Gerealiseerd resultaat Begroot Werkelijk
Gerealiseerd resultaat 3.887.097 4.106.095
Toelichting op mutaties reserves Begroot Werkelijk
Toevoegingen Begroot Werkelijk
Beschikkingen Begroot Werkelijk
Dekking bijdrage aan Holland Rijnland -368.865 -368.865
Dekking voor innovatie en pilots op het gebied van duurzaamheid -47.435 -28.965