Bestuur en regio

Financieel

Bestuur en regio Begroot Werkelijk
Saldo van lasten 4 697 101 4 885 860
Saldo van baten -393 704 -381 935
Saldo van lasten en baten 4 303 397 4 503 925
Mutaties reserves Begroot Werkelijk
Toevoegingen 0 0
Beschikkingen -416 300 -397 830
Gerealiseerd resultaat Begroot Werkelijk
Gerealiseerd resultaat 3 887 097 4 106 095
Toelichting op mutaties reserves Begroot Werkelijk
Toevoegingen Begroot Werkelijk
Beschikkingen Begroot Werkelijk
Dekking bijdrage aan Holland Rijnland -368 865 -368 865
Dekking voor innovatie en pilots op het gebied van duurzaamheid -47 435 -28 965