Bestuur en regio

Budget

 

 

Herkomst en besteding middelen Bestuur en regio (lasten € 4.885.860 , baten € 779.765).

Lasten Begroot Werkelijk
Bestuur 2.047.875 2.131.965
Treasury 301.917 301.927
Overige baten en lasten 4.125 40.061
Crisisbeheersing en brandweer 2.343.184 2.411.907
Totaal lasten 4.697.101 4.885.860
Baten Begroot Werkelijk
Bestuur -17.773 -10.786
Treasury -292.656 -292.656
Overige baten en lasten -23.250 -18.204
Crisisbeheersing en brandweer -60.025 -60.289
Mutaties reserves -416.300 -397.830
Totaal baten -810.004 -779.765