Bestuur en regio

Budget

 

 

Herkomst en besteding middelen Bestuur en regio (lasten € 4 885 860 , baten € 779 765).

Lasten Begroot Werkelijk
Bestuur 2 047 875 2 131 965
Treasury 301 917 301 927
Overige baten en lasten 4 125 40 061
Crisisbeheersing en brandweer 2 343 184 2 411 907
Totaal lasten 4 697 101 4 885 860
Baten Begroot Werkelijk
Bestuur -17 773 -10 786
Treasury -292 656 -292 656
Overige baten en lasten -23 250 -18 204
Crisisbeheersing en brandweer -60 025 -60 289
Mutaties reserves -416 300 -397 830
Totaal baten -810 004 -779 765