Online Jaarrekening 2020

Gemeente Kaag en Braassem

 

 

Met trots presenteert de gemeente Kaag en Braassem de digitale jaarrekening via deze webapplicatie. In deze applicatie kunt u lezen wat de doelstellingen waren, wat we hebben bereikt in het afgelopen jaar en ook waar het geld aan is besteed. U kunt deze informatie zowel op hoofdlijnen per programma, als in detail per thema bekijken. In het afgelopen jaar zijn veel resultaten behaald. Ook geeft de jaarrekening 2020 een positief financieel beeld. Wij wensen u veel lees- en kijkplezier.

 

Programma's

Bestuur en regio

Bestuur en regio
Overige programma's

Sociaal domein

Sociaal domein
Overige programma's

Ruimte en leefomgeving

Ruimte en leefomgeving
Overige programma's

Bestuur en regio

Uitgaven

 • Bestuur (€ 2 131 965)
 • Treasury (€ 301 927)
 • Overige baten en lasten (€ 40 061)
 • Crisisbeheersing en brandweer (€ 2 411 907)
 • Mutaties reserves (€ 0)

Sociaal domein

Uitgaven

 • Wonen (€ 13 174)
 • Werken (€ 439 305)
 • Gezondheid en veiligheid (€ 955 491)
 • Toegang (€ 720 762)
 • Ontwikkeling (€ 7 674 752)
 • Ondersteuning (€ 14 247 711)
 • investeren in mensen (€ 366 033)
 • Maatschappelijk vastgoed (€ 4 065 191)
 • Mutaties reserves (€ 0)

Ruimte en leefomgeving

Uitgaven

 • Bestuur en ondersteuning (€ 659 900)
 • Veiligheid (€ 28 389)
 • Verkeer, vervoer en waterstaat (€ 4 625 207)
 • Economie (€ 725 810)
 • Sport, cultuur en recreatie (€ 2 320 019)
 • Volksgezondheid en milieu (€ 6 672 043)
 • Volkshuisvesting ROSV (€ 5 522 679)
 • Mutaties reserves (€ 2 506 296)