Online Jaarrekening 2020

Gemeente Kaag en Braassem

 

 

Met trots presenteert de gemeente Kaag en Braassem de digitale jaarrekening via deze webapplicatie. In deze applicatie kunt u lezen wat de doelstellingen waren, wat we hebben bereikt in het afgelopen jaar en ook waar het geld aan is besteed. U kunt deze informatie zowel op hoofdlijnen per programma, als in detail per thema bekijken. In het afgelopen jaar zijn veel resultaten behaald. Ook geeft de jaarrekening 2020 een positief financieel beeld. Wij wensen u veel lees- en kijkplezier.

 

Programma's

Bestuur en regio

Bestuur en regio
Overige programma's

Sociaal domein

Sociaal domein
Overige programma's

Ruimte en leefomgeving

Ruimte en leefomgeving
Overige programma's

Bestuur en regio

Uitgaven

 • Bestuur (€ 2.131.965)
 • Treasury (€ 301.927)
 • Overige baten en lasten (€ 40.061)
 • Crisisbeheersing en brandweer (€ 2.411.907)
 • Mutaties reserves (€ 0)

Sociaal domein

Uitgaven

 • Wonen (€ 13.174)
 • Werken (€ 439.305)
 • Gezondheid en veiligheid (€ 955.491)
 • Toegang (€ 720.762)
 • Ontwikkeling (€ 7.674.752)
 • Ondersteuning (€ 14.247.711)
 • investeren in mensen (€ 366.033)
 • Maatschappelijk vastgoed (€ 4.065.191)
 • Mutaties reserves (€ 0)

Ruimte en leefomgeving

Uitgaven

 • Bestuur en ondersteuning (€ 659.900)
 • Veiligheid (€ 28.389)
 • Verkeer, vervoer en waterstaat (€ 4.625.207)
 • Economie (€ 725.810)
 • Sport, cultuur en recreatie (€ 2.320.019)
 • Volksgezondheid en milieu (€ 6.672.043)
 • Volkshuisvesting ROSV (€ 5.522.679)
 • Mutaties reserves (€ 2.506.296)