Sociaal domein

Financieel

Sociaal Domein Begroot Werkelijk
Saldo van lasten 23 887 091 23 873 758
Saldo van baten -6 249 940 -6 493 628
Saldo van lasten en baten 17 637 151 17 380 131
Mutaties reserves Begroot Werkelijk
Toevoegingen 0 0
Beschikkingen 0 0
Gerealiseerd resultaat Begroot Werkelijk
Gerealiseerd resultaat 17 637 151 17 380 131