Sociaal domein

Financieel

Sociaal Domein Begroot Werkelijk
Saldo van lasten 23.887.091 23.873.758
Saldo van baten -6.249.940 -6.493.628
Saldo van lasten en baten 17.637.151 17.380.131
Mutaties reserves Begroot Werkelijk
Toevoegingen 0 0
Beschikkingen 0 0
Gerealiseerd resultaat Begroot Werkelijk
Gerealiseerd resultaat 17.637.151 17.380.131