Sociaal domein

Budget

Herkomst en besteding middelen Sociaal domein (lasten € 23.873.758 , baten € 6.493.628).

Lasten Begroot Werkelijk
Wonen 4.436 4.436
Werken 456.549 453.651
Gezondheid en veiligheid 801.795 766.095
Toegang 680.055 630.507
Ontwikkeling 6.552.390 7.119.562
Ondersteuning 9.953.343 9.987.652
Investeren in mensen 351.713 353.378
Maatschappelijk vastgoed 5.086.810 4.558.477
Totaal lasten 23.887.091 23.873.758
Baten Begroot Werkelijk
Ontwikkeling -162.900 -162.933
Ondersteuning -4.234.108 -4.339.131
Maatschappelijk vastgoed -1.852.932 -1.991.564
Totaal baten -6.249.940 -6.493.628