Sociaal domein

Budget

Herkomst en besteding middelen Sociaal domein (lasten € 23 873 758 , baten € 6 493 628).

Lasten Begroot Werkelijk
Wonen 4 436 4 436
Werken 456 549 453 651
Gezondheid en veiligheid 801 795 766 095
Toegang 680 055 630 507
Ontwikkeling 6 552 390 7 119 562
Ondersteuning 9 953 343 9 987 652
Investeren in mensen 351 713 353 378
Maatschappelijk vastgoed 5 086 810 4 558 477
Totaal lasten 23 887 091 23 873 758
Baten Begroot Werkelijk
Ontwikkeling -162 900 -162 933
Ondersteuning -4 234 108 -4 339 131
Maatschappelijk vastgoed -1 852 932 -1 991 564
Totaal baten -6 249 940 -6 493 628