Ruimte en leefomgeving

Financieel

Ruimte en leefomgeving Begroot Werkelijk
Saldo van lasten 22.163.604 20.310.024
Saldo baten -12.920.677 -13.581.816
Saldo van lasten en baten 9.242.927 6.728.208
Mutaties reserves Begroot Werkelijk
Toevoegingen 414.702 2.433.815
Beschikkingen -889.111 -1.239.069
Gerealiseerd resultaat Begroot Werkelijk
Gerealiseerd resultaat 8.768.518 7.922.954
Toelichting op mutaties reserves Begroot Werkelijk
Toevoegingen Begroot Werkelijk
Bijdrage vereveningsfonds 0 492.516
Saldo exploitatie wegeninfrastructuur - jrr 2019 0 1.051.044
Saldo exploitatie riolering - jrr 2019 101.273 524.168
Jaarlijkse dotatie IMNOR 313.429 366.087
Beschikkingen Begroot Werkelijk
Actualisatie reserve grex - jrr 2019 0 -572.000
Dekking diverse projecten wegeninfrastructuur - jrr 2018 -627.396 -627.396
Saldo exploitatie riolering - jrr 2019 -131.984 0
Dekking kapitaallasten IMNOR 2019 -129.731 -39.673