Ruimte en leefomgeving

Budget

Herkomst en besteding middelen Ruimte en leefomgeving (lasten € 22.743.839 , baten € 14.820.883).

Lasten Begroot Werkelijk
Bestuur en ondersteuning 974.334 837.543
Veiligheid 27.500 26.306
Verkeer, vervoer en waterstaat 4.730.270 6.440.471
Economie 952.846 746.999
Sport, cultuur en recreatie 2.185.365 2.173.959
Volksgezondheid en milieu 6.495.819 6.460.962
Volkshuisvesting ROSV 6.797.470 3.623.784
Mutaties reserves 414.702 2.433.815
Totaal lasten 22.578.306 22.743.839
Baten Begroot Werkelijk
Bestuur en ondersteuning -916.635 -944.373
Verkeer, vervoer en waterstaat -214.251 -325.768
Economie -56.558 -70.123
Sport, cultuur en recreatie -63.255 -74.921
Volksgezondheid en milieu -6.851.835 -6.871.929
Volkshuisvesting ROSV -4.818.143 -5.198.052
Mutaties reserves -889.111 -1.239.069
Totaal baten -13.809.788 -14.820.883