Bestuur en regio

Financieel

Bestuur en regio Begroot Werkelijk
Saldo van lasten 4.535.343 5.545.214
Saldo van baten -604.389 -553.752
Saldo van lasten en baten 3.930.954 4.991.461
Mutaties reserves Begroot Werkelijk
Toevoegingen 0 0
Beschikkingen -500.319 -452.885
Gerealiseerd resultaat Begroot Werkelijk
Gerealiseerd resultaat 3.430.635 4.538.577
Toelichting op mutaties reserves Begroot Werkelijk
Toevoegingen Begroot Werkelijk
Beschikkingen Begroot Werkelijk
Dekking bijdrage aan Holland Rijnland -368.865 -368.865
Dekking voor innovatie en pilots op het gebied van duurzaamheid -131.454 -84.020