Bestuur en regio

Budget

Herkomst en besteding middelen Bestuur en regio (lasten € 5.545.214 , baten € 1.006.638).

Lasten Begroot Werkelijk
Bestuur 1.925.289 2.884.815
Treasury 321.882 321.888
Overige baten en lasten 3.672 31.097
Crisisbeheersing en brandweer 2.284.500 2.307.414
Totaal lasten 4.535.343 5.545.214
Baten Begroot Werkelijk
Bestuur -17.017 -17.773
Treasury -312.621 -312.621
Overige baten en lasten -213.834 -162.436
Crisisbeheersing en brandweer -60.917 -60.923
Mutaties reserves -500.319 -452.885
Totaal baten -1.104.708 -1.006.638