Online Jaarrekening 2019

Gemeente Kaag en Braassem

 

Met trots presenteert de gemeente Kaag en Braassem de digitale jaarrekening via deze webapplicatie. In deze applicatie kunt u lezen wat de doelstellingen waren, wat we hebben bereikt in het afgelopen jaar en ook waar het geld aan is besteed. U kunt deze informatie zowel op hoofdlijnen per programma, als in detail per thema bekijken. In het afgelopen jaar zijn veel resultaten behaald. Ook geeft de jaarrekening 2019 een positief financieel beeld, waardoor we weer vlees op de botten hebben om onze risico’s op te kunnen vangen. Wij wensen u veel lees- en kijkplezier.

 

Programma's

Bestuur en regio

Bestuur en regio
Overige programma's

Sociaal domein

Sociaal domein
Overige programma's

Ruimte en leefomgeving

Ruimte en leefomgeving
Overige programma's

Bestuur en regio

Uitgaven

 • Bestuur (€ 2 884 815)
 • Treasury (€ 321 888)
 • Overige baten en lasten (€ 31 097)
 • Crisisbeheersing en brandweer (€ 2 307 414)
 • Mutaties reserves (€ 0)

Sociaal domein

Uitgaven

 • Wonen (€ 4 436)
 • Werken (€ 453 651)
 • Gezondheid en veiligheid (€ 766 095)
 • Toegang (€ 630 507)
 • Ontwikkeling (€ 7 119 562)
 • Ondersteuning (€ 9 987 652)
 • Investeren in mensen  (€ 353 378)
 • Maatschappelijk vastgoed (€ 4 558 477)
 • Mutaties reserves (€ 0)

Ruimte en leefomgeving

Uitgaven

 • Bestuur en ondersteuning (€ 837 543)
 • Veiligheid (€ 26 306)
 • Verkeer, vervoer en waterstaat (€ 6 440 471)
 • Economie (€ 746 999)
 • Sport, cultuur en recreatie (€ 2 173 959)
 • Volksgezondheid en milieu (€ 6 460 962)
 • Volkshuisvesting ROSV (€ 3 623 784)
 • Mutaties reserves (€ 2 433 815)