Sociaal domein

Financieel

Sociaal Domein Begroot Werkelijk
Saldo van lasten 23.719.061 24.046.877
Saldo van baten -5.486.456 -5.669.873
Saldo van lasten en baten 18.232.605 18.377.003
Mutaties reserves Begroot Werkelijk
Toevoegingen 0 0
Beschikkingen 0 0
Gerealiseerd resultaat Begroot Werkelijk
Gerealiseerd resultaat 18.232.605 18.377.003