Sociaal domein

Budget

Herkomst en besteding middelen Sociaal domein (lasten € 24.046.876 , baten € 5.669.873).

Lasten Begroot Werkelijk
Werken 559.000 523.762
Gezondheid en veiligheid 684.872 679.288
Toegang 634.446 589.529
Ontwikkeling 6.984.006 7.108.336
Ondersteuning 10.244.015 9.703.204
Investeren in mensen 342.413 346.081
Maatschappelijk vastgoed 4.270.309 5.096.676
Totaal lasten 23.719.061 24.046.876
Baten Begroot Werkelijk
Werken -4.592 -4.592
Ontwikkeling -164.808 -164.808
Ondersteuning -4.300.571 -4.459.310
Maatschappelijk vastgoed -1.016.485 -1.041.163
Totaal baten -5.486.456 -5.669.873