Ruimte en leefomgeving

Financieel

Ruimte en leefomgeving Begroot Werkelijk
Saldo van lasten 23.558.636 23.748.991
Saldo baten -13.495.283 -15.605.338
Saldo van lasten en baten 10.063.353 8.143.653
Mutaties reserves Begroot Werkelijk
Toevoegingen 394.630 1.066.931
Beschikkingen -1.025.322 -467.299
Gerealiseerd resultaat Begroot Werkelijk
Gerealiseerd resultaat 9.432.661 8.743.285
Toelichting op mutaties reserves Begroot Werkelijk
Toevoegingen Begroot Werkelijk
Bijdrage vereveningsfonds 0 49.047
Actualisatie reserve grex - jrr 2018 0 88.999
Saldo exploitatie wegen_8 maands 2018 13.992 13.992
Saldo exploitatie wegen - jrr 2018 0 422.390
Structurele toevoeging riolering 26.847 26.847
Actualisatie GRP 2014-2018 40.362 40.362
Saldo exploitatie riolering - jrr 2018 0 111.865
Jaarlijkse dotatie IMNOR 313.429 313.429
Beschikkingen Begroot Werkelijk
Dekkking bijdrage aan provincie ivm passage Leimuiden N207_RS grex -300.000 0
Dekking bijdrage aan waterschap inzake kades - restsaldo jrr 2017 -375.327 -117.305
Dekking onderhoud Groenwoudsekade (wegen) -40.000 -40.000
Dekking werkzaamheden tbv digitaliseren wegenlegger -27.774 -27.774
Dekking beheer bruggen_8-maands 2018 -208.114 -208.114
Hogere onttrekking 4-maands 2018_RS riolering -49.645 -49.645
Onttrekking 2018_RS IMNOR -24.461 -24.461