Bestuur, regio en middelen

Financieel

Bestuur, regio en middelen Begroot Werkelijk
Saldo van lasten 4.284.940 4.295.647
Saldo van baten -974.359 -1.022.034
Saldo van lasten en baten 3.310.581 3.273.613
Mutaties reserves Begroot Werkelijk
Toevoegingen 0 0
Beschikkingen -518.865 -387.411
Gerealiseerd resultaat Begroot Werkelijk
Gerealiseerd resultaat 2.791.716 2.886.203
Toelichting op mutaties reserves Begroot Werkelijk
Toevoegingen Begroot Werkelijk
Beschikkingen Begroot Werkelijk
Dekking bijdrage aan Holland Rijnland -368.865 -368.865
Dekking voor innovatie en pilots op het gebied van duurzaamheid. -150.000 -18.546