Bestuur, regio en middelen

Budget

Herkomst en besteding middelen Bestuur, regio en middelen (lasten € 4.336.207 , baten € 1.450.006).

Lasten Begroot Werkelijk
Gemeenteraad 592.801 593.012
College van B&W 857.049 994.021
Bestuurlijke samenwerking 541.365 539.771
Crisisbeheersing en brandweer 1.992.522 1.927.251
Accountant 46.150 46.304
Treasury 235.864 235.848
Totaal lasten 4.284.940 4.336.207
Baten Begroot Werkelijk
College van B&W -157.405 -157.902
Crisisbeheersing en brandweer -55.161 -55.882
Overige baten en lasten -543.930 -590.388
Treasury -217.863 -217.863
Mutaties reserves -518.865 -387.411
Totaal baten -1.493.224 -1.450.006