Sociaal domein

Financieel

Sociaal Domein Begroot Werkelijk
Saldo van lasten 23.818.152 23.696.197
Saldo van baten -5.355.117 -5.681.390
Saldo van lasten en baten 18.463.035 18.014.806
Mutaties reserves Begroot Werkelijk
Toevoegingen 0 0
Beschikkingen 0 0
Gerealiseerd resultaat Begroot Werkelijk
Gerealiseerd resultaat 18.463.035 18.014.806