Sociaal domein

Budget

Herkomst en besteding middelen Sociaal domein (lasten € 23.696.197 , baten € 5.681.391).

Lasten Begroot Werkelijk
Wonen 0 371
Werken 1.612.983 1.637.105
Gezondheid en veiligheid 703.766 707.135
Toegang 1.384.484 1.360.672
Ontwikkeling 6.045.018 6.289.711
Ondersteuning 10.310.371 9.919.390
Investeren in mensen 380.981 360.511
Maatschappelijk vastgoed 3.380.550 3.421.302
Totaal lasten 23.818.153 23.696.197
Baten Begroot Werkelijk
Ontwikkeling -160.704 -161.301
Ondersteuning -4.216.384 -4.546.076
Maatschappelijk vastgoed -978.029 -971.309
Totaal baten -5.355.117 -5.681.391