Ruimte en leefomgeving

Thema's

In de beleidsverantwoording worden per programma de doelstellingen specifiek voor 2017 beschreven. Met een kleurenanalyse wordt aangeven of de inspanningen met de daarbij behorende resultaten in 2017 zijn gerealiseerd/dan wel volgens planning lopen in 2017 e.v. (=groen), deels zijn gerealiseerd/dan wel gedeeltelijk volgens planning lopen in 2017 e.v. (=oranje), niet zijn gerealiseerd/dan wel niet volgens planning lopen in 2017 e.v. (=rood). Indien een inspanning/resultaat deels of niet is gerealiseerd, zal dit worden toegelicht. Op sommige plaatsen hebben we, ook al is een inspanning/resultaat gerealiseerd, een toelichting gegeven. Inspanningen die gepland staan in 2017 maar doorlopen voor een langere periode dan een jaar zijn van een toelichting voorzien over de tussentijdse realisatie.

Legenda:
Behaald
Deels behaald
Niet behaald

 Download schema in pdf-formaat