Bestuur, regio en middelen

Financieel

Bestuur, regio en middelen Begroot Werkelijk
Saldo van lasten 3.730.558 3.652.269
Saldo van baten -72.178 -148.556
Saldo van lasten en baten 3.658.380 3.503.713
Mutaties reserves Begroot Werkelijk
Toevoegingen 306.107 306.107
Beschikkingen -368.865 -368.865
Gerealiseerd resultaat Begroot Werkelijk
Gerealiseerd resultaat 3.595.622 3.440.955
Toelichting op mutaties reserves Begroot Werkelijk
Toevoegingen Begroot Werkelijk
Mutatie tbv rentenotitie 2017 - RS Holland Rijnland 306.107 306.107
Beschikkingen Begroot Werkelijk
Dekking bijdrage aan Holland Rijnland -368.865 -368.865