Online Jaarrekening 2017

Gemeente Kaag en Braassem


Met trots presenteert de gemeente Kaag en Braassem de digitale jaarrekening via deze webapplicatie. In deze applicatie kunt u lezen wat de doelstellingen waren, wat we hebben bereikt in het afgelopen jaar en ook waar het geld aan is besteed. U kunt deze informatie zowel op hoofdlijnen per programma, als in detail per thema bekijken. De jaarrekening 2017 kan worden gezien als een afsluiting van de bestuursperiode 2014-2017. In deze periode zijn veel resultaten behaald. Ook geeft de jaarrekening 2017 een positief financieel beeld, waardoor we weer vlees op de botten hebben om onze risico’s op te kunnen vangen. Wij wensen u veel lees- en kijkplezier.

 

 

 

 

Programma's

Bestuur, regio en middelen

Bestuur, regio en middelen
Overige programma's

Sociaal domein

Sociaal domein
Overige programma's

Ruimte en leefomgeving

Ruimte en leefomgeving
Overige programma's

Bestuur, regio en middelen

Uitgaven

 • Gemeenteraad (€ 512.638)
 • College van B&W (€ 765.278)
 • Bestuurlijke samenwerking (€ 562.584)
 • Crisisbeheersing en brandweer (€ 1.771.650)
 • Accountant (€ 40.119)
 • Mutaties reserves (€ 306.107)

Sociaal domein

Uitgaven

 • Wonen (€ 371)
 • Werken (€ 1.637.105)
 • Gezondheid en veiligheid (€ 707.135)
 • Toegang (€ 1.360.672)
 • Ontwikkeling (€ 6.289.711)
 • Ondersteuning (€ 9.919.390)
 • Investeren in mensen (€ 360.511)
 • Maatschappelijk vastgoed (€ 3.421.302)
 • Mutaties reserves (€ 0)

Ruimte en leefomgeving

Uitgaven

 • Burgerzaken (€ 465.772)
 • Verkeer, vervoer en waterstaat (€ 5.219.385)
 • Economie (€ 692.250)
 • Openbaar groen en (openlucht) recreatie (€ 1.815.458)
 • Riolering (€ 2.668.270)
 • Afval (€ 2.467.847)
 • Milieubeheer (€ 831.549)
 • Ruimtelijke ordening (€ 1.511.174)
 • Grondexploitatie (€ 1.057.281)
 • Overig (€ 803.926)
 • Mutaties reserves (€ 2.875.462)