Online Jaarrekening 2016

Gemeente Kaag en Braassem

Met trots presenteert de gemeente Kaag en Braassem na de digitale programmabegroting ook de eerste digitale jaarrekening.  Al enige jaren zijn we bezig om onze financiële stukken overzichtelijker, toegankelijker en leesbaarder te maken. Voorheen werden dit soort documenten aangeboden in de vorm van een dik boek. De afgelopen jaren hebben we deze in omvang terug kunnen brengen. Maar nu kunnen wij onze jaarrekening dus ook via een webapplicatie aan inwoners, bedrijven andere geïnteresseerden aanbieden.

 

Programma's

Bestuur, regio en middelen

Bestuur, regio en middelen
Overige programma's

Sociaal domein

Sociaal domein
Overige programma's

Ruimte en leefomgeving

Ruimte en leefomgeving
Overige programma's

Bestuur, regio en middelen

Uitgaven

 • Gemeenteraad (€ 488.166)
 • College van B&W (€ 984.516)
 • Bestuurlijke samenwerking (€ 569.216)
 • Regionale samenwerking (€ 1.430.168)
 • Overig (€ 40.435)
 • Mutaties reserves (€ 73.504)

Sociaal domein

Uitgaven

 • Gezondheid en bewegen (€ 640.960)
 • Groei & Ontwikkeling (€ 4.308.445)
 • Maatschappelijke betrokkenheid (€ 383.539)
 • Maatschappelijke ondersteuning (€ 8.010.019)
 • Werken en leren (€ 3.543.814)
 • Kernteam (€ 1.034.844)
 • Accommodaties (€ 3.349.416)

Ruimte en leefomgeving

Uitgaven

 • Beheer en onderhoud wegen, verkeer en vervoer (€ 4.436.971)
 • Beheer en onderhoud bermen en sloten (€ 527.687)
 • Inzameling afval (€ 2.381.731)
 • Rioleringsstelsel (€ 3.102.646)
 • Burgerzaken (€ 250.880)
 • Openbare ruimte (€ 3.749.325)
 • Economie (€ 488.344)
 • Overige (€ 263.459)
 • Mutaties reserves (€ 1.699.531)